Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Хүүхэд бүрийг өөрөө үйл хийхэд нь дэмжсэн идэвхтэй бодит, орчин бүрдүүлж, ажилсаг эвсэг зөв Монгол хүүхдийг төлөвшүүлнэ.

Уриа

Хүүхдийн төлөө хамтдаа

Бүтэц

 

Сэтгэгдэл