Ангилал

ХЭРЛЭН СУМЫН 12 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ МӨРДӨГДӨХ ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

НЭГ: Ерөнхий зүйл 1.1 Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлгийн 130 дугаар зүйлийн хөдөлмөрийн дотоод журам, 131.1 –ийн ажил олгогч нь ажилтан төлөөлөгчдийн саналыг харгалзан хөдөлмөрийн эрх, үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилготой ба энэхүү журам нь төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, шударга хөдөлмөрлөх, багш ажилчдаас байгууллагынхаа эрхэм зорилго, ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан зорилго

Дэлгэрэнгүй


Манай цэцэрлэгийн түүх

Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын төвд анх 1982 онд хүүхдийн төлөө фондын хөрөнгөөр баригдаж 4 бүлэг 90 хүүхдийн ортой, 16-н ажилтны орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. • 2000 онд “Ядуурлыг бууруулах” хөтөлбөрт төсөл бичиж өргөтгөл хийн 2 анги шинээр нэмж 150 хүүхэд хүлээн авах чадалтай болгон тохижуулж орчин нөхцлийг сайжруулсан. • 2005 онд “Өрхийн амьжиргааны чадавхийг нэмэгдүүлэх” төслөөр гэр цэцэрлэгтэй болж хамран сургалтаа 20 хүүхдээр

Дэлгэрэнгүй


Танилцуулга

Эрхэм зорилго Хүүхэд бүрийг өөрөө үйл хийхэд нь дэмжсэн идэвхтэй бодит, орчин бүрдүүлж, ажилсаг эвсэг зөв Монгол хүүхдийг төлөвшүүлнэ. Уриа Хүүхдийн төлөө хамтдаа Бүтэц